• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Tilbage

Fotosyntese (kulstofassimilering) forklaret 

Blog-Wat-is-fotosynthese.jpg

En plante laver fotosyntese i sine grønne dele ved hjælp af kloroplaster. Formålet med fotosyntesen er at producere sukker (glukose) og ilt (O2). En plante har brug for tre ting til den fotosynteseprocessen: vand gennem rødderne, kuldioxid (CO2) gennem spalteåbninger i bladene, og sollys eller kunstigt lys for energi. Alle planter har brug for lys til fotosynteseprocessen.

Vand + kuldioxid + lys → glukose + ilt 

6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

Den glukose, der produceres, omdannes til andre forbindelser, såsom cellulose og stivelse. Disse forbindelser tjener som mad for mennesker og dyr eller som brændstof (træ) for mennesker. 

Planter bruger klorofyl til at absorbere den lysenergi, de har brug for til fotosyntesen. Klorofyl findes i de såkaldte kloroplaster. Klorofyl giver plantebladene deres grønne farve. Alle grønne plantedele indeholder kloroplaster, men langt den meste energi produceres i plantens blade.

Plantemetabolisme og oxidation (dissimilering)

Ligesom mennesker bruger planter energi. De frigiver denne energi gennem oxidation af glukose, der producerer kuldioxid som et affaldsprodukt. Planter bruger, ligesom mennesker, ilt til denne proces, som kaldes oxidation.   

Glukose + ilt → vand + kuldioxid + energi

C6H12O6 + 6 O2 → 6 H2O + 6 CO2 + energi 

Som en følge heraf udveksles ilt og kuldioxid i begge retninger i løbet af dagen, når en plante går gennem oxidation såvel som fotosynteseprocessen. Om natten forekommer fotosyntese ikke, men oxidationen fortsætter. Planter bruger altså ilt, og frigiver kuldioxid om natten.

Heldigvis bruger planter mere kuldioxid under fotosyntesen, end de producerer under oxidation. Og omvendt: De producerer mere ilt under fotosyntese, end de bruger under oxidation. 

Optimale vækst- og blomstringsprocesser

BAC bladernæringsmiddel giver mulighed for hurtig klorofylproduktion i plantens blade. Det hjælper også med at styrke planten som helhed. Det bevirker, at plager som meldug og Botrytis har mindre chance for at skade dine afgrøder. Som et resultat kan fotosynteseprocessen blive så effektiv som muligt, hvilket resulterer i fremragende vækst og blomstring hos dine planter.

Ønsker du mere information om effekten af dine afgrøders fotosyntese? Du er velkommen til at kontakte vores erfarne rådgivere for personlig rådgivning. 

« Tilbage

Scroll to top